3 Trio ***

ul. Hurtowa 3, 15-399 Białystok

tel. (0-85) 745-40-50 745-54-22

Inne obiekty - woj. podlaskie

Belfort
Piątnica
Belfort
Belfort

http://www.baranowski.pl

img   3
sale
konferen-
cje
img150
Naj-
większa
sala
img84
Miejsc
nocleg-
owych
Zobacz pełną prezentację obiektu

Nasi partnerzy